english

Close Menu

De ce suntem nefericiți, în legătură cu medicina?

Pentru că, pe măsură ce se dezvoltă, pare să piardă din rosturile profunde.

Le putem redobândi prin cercetare clinică – cea mai greu lovită de progresul rău înțeles.

*

*           *

Practica Clinică ne privește pe toți.

Cercetarea Clinică iarăși ne privește pe toți fiindcă derivă nemijlocit din Practică pe care o îmbunătățește tot direct.

Inițiativa "Profesioniști dedicați pacienților"© 2019