PLACEBO

. Termenul a desemnat iniţial acele tratamente false, cu substanţe inerte biologic, administrate numai pentru că pacientul cere sau pentru că medicul consideră că trebuie să „îi dea ceva” deşi nu are nicio nevoie medicală. Se poate discuta asupra corectitudinii acestei atitudini, există însă cu certitudine şi pacienţi care desconsideră pe acei medici care nu le oferă un tratament, insatisfacţia lor determinându-i să caute tot felul de remedii, sau să apeleze la vindecători şarlatani care exploateaza exact această necesitate subiectivă.

În studiile clinice prin placebo se înţelege un preparat fără acţiune biologică dar cu aspect identic cu al medicamentului care trebuie testat; în această situaţie placebo serveşte de comparaţie pentru efectele măsurabile ale medicamentului real.

Close Menu