Archive (Page 1 of 12)

Studii clinice de fază 2

– evaluează relaţia doză-răspuns şi eventualele beneficii care ar putea fi obţinute la o anumită categorie de pacienţi, populaţia studiată fiind mai mare şi mai eterogenă decât în cazul studiilor de fază 1; scopurile unui studiu de fază 2 sunt aproximarea eficacităţii asupra bolii pentru care a fost făcut şi efectelor adverse.

PLACEBO

. Termenul a desemnat iniţial acele tratamente false, cu substanţe inerte biologic, administrate numai pentru că pacientul cere sau pentru că medicul consideră că trebuie să „îi dea ceva” deşi nu are nicio nevoie medicală. Se poate discuta asupra corectitudinii acestei atitudini, există însă cu certitudine şi pacienţi care desconsideră pe acei medici care nu le oferă un tratament, insatisfacţia lor determinându-i să caute tot felul de remedii, sau să apeleze la vindecători şarlatani care exploateaza exact această necesitate subiectivă.

În studiile clinice prin placebo se înţelege un preparat fără acţiune biologică dar cu aspect identic cu al medicamentului care trebuie testat; în această situaţie placebo serveşte de comparaţie pentru efectele măsurabile ale medicamentului real.

Studii clinice de fază 1

studiază efectele medicamentului pe termen scurt pe un număr restrans de voluntari sănătoşi sau pacienţi neresponsivi la tratamentele existente stabilind dozele tolerate, farmacocinetica, farmacodinamia şi toxicologia la om. Această fază trebuie parcursă de orice medicament nou, chiar dacă afecţiunea pentru care a fost conceput nu are încă niciun tratament.

TRIAL CLINIC

. Testare pe subiecţi umani, după un protocol riguros, a unui medicament sau dispozitiv invaziv nou. Se desfăşoară în faze diferite, fiecare având un scop bine determinat

TRASTUZUMAB

. Studiul Finher a demonstrat că tratamentul cu Trastuzumab are acelaşi efect dacă se administrează numai 8 săptămâni în loc de un an cum este recomandat de Industrie pe baza trialului sponsorizat de aceasta

SISTEMUL BIOLOGIC SPECIAL

. SISTEMUL BIOLOGIC TUMORĂ-GAZDĂ.

SIMPTOM

. Senzaţie subiectivă care sugerează o boală. Simptomele şi semnele de boală sunt subiectul de studiu al semiologiei (în care prin semne de boală se inţeleg numai modificările obiective, iar prin simptome cele subiective).

Fundaţia susţine studierea simptomelor, începând cu acelea produse de cancer (v Activitatea Fundaţiei).

SEMIOLOGIE

. Partea medicinii care se ocupă cu descrierea simptomelor şi semnelor de boală. Literal: ştiinţa semnelor de boală.

SEMIALOGREFĂ

. Produsul de concepţie generat în urma fuziunii celor două celule germinale, ovulul şi spermatozoidul, este o semialogrefă, ceva intermediar între autogrefă şi alogrefă, deoarece jumătate din materialul genetic este al mamei purtătoare, iar cealaltă jumătate provine de la tatăl biologic. Toleranţa imunologică a mamei faţă de embrion (faptul că nu îl rejectează prin avort) se datorează în mai mare masură structurii şi funcţiei placentei decât fondului genetic comun între mamă şi embrion /făt.

ROFECOXIB

. Analgezic nesteroidian cu acţiune selectiva COX2 pentru a nu produce unele efecte adverse, în special digestive (ulcer duodenal sau gastric). Toate medicamentele din categoria analgezicelor nesteroidiene, cu excepţii rare (Paracetamol, Metamizol) pot cauza indirect spasme vasculare incriminate în apariţia accidentelor vasculare (infarcte cerebrale sau miocardice). Deşi acest efect advers este previzibil dacă ţinem seama de modul de acţiune al clasei de substanţe, motiv pentru care acum este curent menţionat, el survine rar. La data efectuării trialurilor cu Rofecoxib incidenţa accidentelor vasculare nu a fost menţionată între concluzii şi, deşi accidentele sunt rare, descoperirea acestei omisiuni deliberate a fost motivul pentru care firma producătoare a fost dată în judecată de pacienţi şi obligată la plata unor despăgubiri considerabile, iar medicamentul a fost retras. Întregul episod este ilustrativ pentru incorectitudinea cu care se încheie concluziile unor studii (în acest caz al Industriei), dar şi pentru incorectitudinea pronunţării în cascadă a sentinţelor de acelaşi tip pe baza precedentului creat. Retragerea medicamentului este probabil, o pierdere pentru pacienţi, cel puţin în planul diversităţii produselor.

Page 1 of 12

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén