Cine suntem?

Inițiativa aparține dlui Cătălin Nicolae Păunescu, CEO Star-Storage.

Inițiativa urmărește crearea unui grup de medici și profesioniști din alte domenii preocupați de Practica Clinică și Cercetarea Clinică.

Ambele s-au îndepărta inadmisibil de mult de trei principii fundamentale ale Medicinii:

(i) Medicina există pentru că există Bolnavi,

(ii) Pentru buna Practică a Medicinii este esențială o Relație Bolnav-Medic bună,

(iii) Cercetarea Clinică este inseparabilă de Practica Clinică, ambele servind direct binele bolnavilor.

Textele de pe acest site analizează cum s-a produs această transformare și formulează cele mai urgente necesități de reformă.

De aceea, prioritățile sunt legate de Practica și Cercetarea Clinică.

Termenii  de ”Medici” și ”clinicieni” (folosiți în textele de pe acest site), alese pentru concizie, desemnează întregul corp medical care lucrează cu bolnavi și împărtășesc preocupările menționate. Est de așteptat în primul rând alăturarea asistentelor medicale /asistenților medicali, apoi a profesioniștilor din alte științe ale vieții decât medicina. Organizarea pe categorii distincte și extinderea frontului de lucru vor fi făcute ulterior și vor depinde de numărul și participarea concretă a celor care se vor alătura. În țara noastră atât de sărăcită de exodul celor care știu bine o profesie, trebuie să împreunăm forțele celor rămași.

Participarea Diasporei și scriere de materiale informative sunt esențiale pentru această Inițiativă.

Close Menu