Materialele prezentate pe site necesită completări şi revizuiri. În acest scop dorim colaborarea altor persoane, indiferent de specialitatea lor medicală.

Claritatea expunerii este de cel mai mare interes, ca urmare încurajăm observaţiile oricărei persoane care vizitează site-ul nostru. Acesta a fost conceput atât ca un forum pentru specialişti, cât si pentru prezentarea problemei faţă de publicul nespecializat căruia îi este destinată secţiunea „Informaţii pentru pacienţi” precum şi altele, precum relaţia medic-pacient.