Ce ne propunem:

 ■ Crearea unui grup de clinicieni și profesioniști din alte domenii preocupați că medicina se îndepărtează de preceptele de bază:

    □ Medicina există pentru bolnavi. Orice altceva este secundar.

    □ Relația dintre bolnavi și clinicieni trebuie să se întemeieze pe încredere.

    □ Cercetarea clinică este inseparabilă de practica clinică și servește bolnavilor în mod direct.

     Textele ”Despre Practica Clinică” și ” Despre Cercetarea Clinică” analizează cum s-a produs îndepărtarea și sugerează măsuri de reformă.

     Deși practica și cercetarea clinică sunt prioritățile noastre, dorim participarea profesioniștilor din toate științele vieții.

        Exodul lor ne obligă la împreunarea forțelor. Organizarea și extinderea frontului de lucru vor depinde de colaborările concrete.

     Participarea Diasporei este esențială pentru reușita inițiativei.

■ Scrierea și diseminarea textelor de pe acest site și a celorlalte care vor fi adăugate:

      unele expun starea de lucruri din sistemul medical și viciile de fond;

     altele furnizează informații pentru profesioniști, respectiv pentru publicul larg.

■ Căutarea de soluții concrete

     pentru despovărarea clinicienilor de sarcini administrative care îi împiedică să se ocupe de bolnavi; 

     pentru a susține cercetarea clinică.

 

 

Close Menu