Activitatea principala a Fundaţiei constă în efectuarea studiilor clinice. Detaliile necesare pentru cei interesaţi sunt prezentate în „ACTIVITATEA FUNDAŢIEI”.
În perioada de început vor fi efectuate numai studii asupra simptomelor produse de cancer la bolnavi ambulatori.

Pe lângă cercetare, procedurile diagnostice şi terapeutice vor fi asigurate tuturor bolnavilor luaţi în studiu.

Fundaţia este interesată în realizarea unei colaborări cu o instituţie medicală care poate oferi spaţiul adecvat şi o parte din personalul necesar îngrijirii si studiilor. Pentru necesităţile iniţiale, un cabinet medical, preferabil de Oncologie Medicală, autorizat pentru studii clinice este o locaţie satisfăcătoare.