Category: Fără categorie

CĂUTĂM PERSONAL PENTRU FUNDAŢIE:

STRUCTURA INTENŢIONATĂ

COMITETUL DIRECTOR

Preşedinte, director medical. Profesia: medic. Post vacant după începerea activităţii Fundaţiei.
Prim-Vicepreşedinte, director executiv /administrativ /manager. Post vacant.
Vicepreşedinte, director de studii clinice. Profesia: medic. Post vacant.
Preşedintele comisiei ştiinţifice (participă numai la decizii ce privesc activitatea medicală, ştiinţifică).

STRUCTURI ŞI PERSONAL ASOCIAT PERMANENT

Comisie de evaluare ştiinţifică a cercetătorilor, proiectelor şi rezultatelor studiilor:
Preşedinte Comisie: Prof dr Dinu Antonescu
Membrii Comisiei (1-2 persoane, diferite în funcţie de studiu):
Dr Mircea Dediu (oncologie)

… lista este deschisă …

Jurist (oferit de firma „Şovărel şi asociaţii”)
Cenzor
Contabil (firmă de contabilitate)
Administrator de site
Medici-scriitori de materiale ştiinţifice

Căutăm punct de lucru

Activitatea principala a Fundaţiei constă în efectuarea studiilor clinice. Detaliile necesare pentru cei interesaţi sunt prezentate în „ACTIVITATEA FUNDAŢIEI”.
În perioada de început vor fi efectuate numai studii asupra simptomelor produse de cancer la bolnavi ambulatori.

Pe lângă cercetare, procedurile diagnostice şi terapeutice vor fi asigurate tuturor bolnavilor luaţi în studiu.

Fundaţia este interesată în realizarea unei colaborări cu o instituţie medicală care poate oferi spaţiul adecvat şi o parte din personalul necesar îngrijirii si studiilor. Pentru necesităţile iniţiale, un cabinet medical, preferabil de Oncologie Medicală, autorizat pentru studii clinice este o locaţie satisfăcătoare.

COLABORAŢI LA ÎMBUNĂTĂŢIREA ACESTUI SITE

Materialele prezentate pe site necesită completări şi revizuiri. În acest scop dorim colaborarea altor persoane, indiferent de specialitatea lor medicală.

Claritatea expunerii este de cel mai mare interes, ca urmare încurajăm observaţiile oricărei persoane care vizitează site-ul nostru. Acesta a fost conceput atât ca un forum pentru specialişti, cât si pentru prezentarea problemei faţă de publicul nespecializat căruia îi este destinată secţiunea „Informaţii pentru pacienţi” precum şi altele, precum relaţia medic-pacient.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén