STUDII CLINICE ORIGINALE

Studiul TRIIST („Trauma chirurgicală, Radioterapia, Inflamaţia, Infecţia, disautonomia Simpatică şi Tromboza în patogenia limfedemului”) explorează prospectiv cauzele limfedemului şi valoarea practică a tratamentelor corespunzătoare.

STUDII EVALUATIVE ALE CERCETĂRILOR PROPRII ANTERIOARE

Studiul ALGOCRON de validare a unei metode noi pentru tratamentul durerii cronice în cancer.

NOTE.
Studiile asupra simptomelor bolnavilor cu cancer vor fi o preocupare permanentă a Fundaţiei pentru că sunt necesare, exemplifică excelent cercetarea clinică, există o experienţă locala semnificativă şi sunt cele mai puţin costisitoare. Dar proiectele de cercetare clinică pot îmbina clinica, laboratorul clinic, experimentul preclinic, farmacologia clinică sau experimentală, etc.

Colaborare cu alte instituţii

Colaborare cu Industria:

Studii exploratorii pentru multiplicarea utilizărilor medicamentelor noi definirea subgrupelor de pacienţi beneficiari ai tratamentelor noi

Colaborare cu cercetarea fundamentală

Cercetare translaţională bi-direcţionată (cercetare clinică-cercetare fundamentală, nu numai dinspre cercetarea fundamentală catre cea clinică)

Activitate educaţională

Informare medicală de calitate